RSS

ด่วนมาก..!! ขอเชิญผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนสมัครงานไปเมืองมาเก๊า ปี 2555 สมัคร ไปต่างประเทศ 2555

18 มิ.ย.

ด่วนมาก..!! ขอเชิญผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนสมัครงานไปเมืองมาเก๊า พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดตำแหน่งงานและอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ปี 2555 สมัคร ไปต่างประเทศ 2555 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดรับสมัครงานเพื่อไปทำงานโรงแรม  รีสอร์ท และคาสิโนในเมืองมาเก๊า  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   (โครงการจัดส่งคนไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐบาล) จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง รวม ๓๘๘ อัตรา   ดังนี้  ๑. Receptionist (Junior) จำนวน ๒๐ อัตรา  ๒. Receptionist (Intermediate) และ Receptionist (Senior) จำนวน ๘๐ อัตรา  ๓. Room Attendant  จำนวน ๑๐ อัตรา  ๔. Porter and Cleaner จำนวน ๕๐ อัตรา  ๕. F&B Server  จำนวน ๑๓๐  อัตรา  ๖. Cook จำนวน ๒๐ อัตรา  ๗. Sous Chef  จำนวน ๕ อัตรา  ๘. Technician จำนวน ๒๐ อัตรา  ๙. Security Officer จำนวน ๒๐ อัตรา   ๑๐. Accounting Clerk  จำนวน ๓ อัตรา   ๑๑. Therapist  จำนวน ๑๐ อัตรา  โดยจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่  ๒๕,๐๐๐ – ๕๔,๐๐๐  บาท ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนสมัครงานไปเมืองมาเก๊า พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดตำแหน่งงานและอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ปี 2555 สมัคร ไปต่างประเทศ 2555  สมัครงาน 55 งานต่างประเทศ 2555

               ดังนั้น   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่   จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและกำลังมองหางานหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน   ลงทะเบียนสมัครงานเพื่อไปทำงานที่เมืองมาเก๊า  และเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดตำแหน่งงาน  คุณสมบัติของผู้สมัครงาน   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  การอบรมภาษาอังกฤษ  และการอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เป็นกรณีพิเศษ   ในวันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนสมัครงานไปเมืองมาเก๊า พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดตำแหน่งงานและอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ปี 2555 สมัคร ไปต่างประเทศ 2555  สมัครงาน 55 งานต่างประเทศ 2555

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๗๔๔-๖  ต่อ ๑๙ และ ๒๐, ๐๘๘-๒๕๘๒๕๐๙, ๐๘๕-๖๙๕๕๕๗๒  ทุกวันเวลาราชการ

ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนสมัครงานไปเมืองมาเก๊า พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดตำแหน่งงานและอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ปี 2555 สมัคร ไปต่างประเทศ 2555  สมัครงาน 55 งานต่างประเทศ 2555

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: