RSS

สมัครสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555

11 ก.ค.

[ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศ รับช่าง ระดับ 3 (บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ รับช่าง ระดับ 3 (บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2555)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่งช่าง ระดับ 3 ในสังกัดกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
– วุฒิ ปวส. สาขาวิชาสำรวจ
– อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

หลักฐานในการสมัคร [ล่าสุด] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานระดับ 3 และ 4 ตั้งแต่ 28 มิย -11 กค 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2555
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
– วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือสด.43)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0045 และ 0-2940-1153 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18-29 มิถุนายน 2555 ในวันราชการ เว็บไซต์ http://www.exat.co.th

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: