RSS

สมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 สมัครงาน อสมท.

30 ต.ค.
สมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 สมัครงาน อสมท.

ข่าวด่วน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค 2555 

สมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค. 2555 สมัครงาน อสมท.

 

 

อ่านรายละเอียดของข่าวการรับสมัครงาน

สมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค. 2555 สมัครงาน อสมท.


ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวนรวม 9 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สายงานการเงิน

2. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

3. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

4. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน

5. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสียง

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

8. ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ส่วนประเมินผล 

สมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค. 2555 สมัครงาน อสมท.

การรับสมัครและยื่นใบสมัคร 

ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่สมัครและชื่อ – นามสกุล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (PDF File) ประกอบการสมัครขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E – Mail :Recruitment@mcot.netสมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค. 2555 สมัครงาน อสมท.
หรือจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซอง สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) สมัครงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร 9 อัตรา 15-31 ตค. 2555 สมัครงาน อสมท.
ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: